Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vinding skoles logo
Mobil menu

Børnehaveklassen

Børnehaveklassen – 0. årgang

Hvem er vi?

I børnehaveklassen stræber vi efter

 • at børnene oplever mange måder at lære på og udfordres ved forskellige arbejdsformer

 • at børnene oplever at praktiske og musiske udtryksformer er væsentlige i både fritidsdel og skoledel

 • at børnene oplever sammenhæng mellem skole og skolefritidsordning på baggrund af afklarede fælles værdier og normer

 • at børnene får sociale kompetencer ved samvær og leg

 • at børnene får mulighed for selvvirksomhed og fordybelse
   

Dagligdagen
Dagens indhold opbygges omkring undervisning/læring og leg.

Er vores barn parat?
Skolen anbefaler forældrene nøje at vurdere, om barnet er skoleparat. Her er nogle betragtninger, som bør indgå i
forældrenes vurdering:

 • Er jeres barn selvhjulpent og kan tage ansvar for sig selv, dvs selv sørge for toiletbesøg, holde orden på tøj og taske, selv tage tøj på og aflevere sedler hjemme?

 • Kan jeres barn tage imod kollektiv besked, vente på sin tur og forstå, at ikke alt er frivilligt?

 • Kan jeres barn fastholde sig et stykke tid ad gangen (d.v.s. 10 - 15 minutter) ved den samme aktivitet?

 • Kan jeres barn forstå og respektere regler?

 • Kan jeres barn løse konflikter verbalt?

 

Er der tvivl, så drøft ikke sagen med dit barn, men med andre som kender dit barn, f.eks. personalet i daginstitutionen, som kender til disse betragtninger.

Før indskrivningen
Skolen udsender i december information om indskrivningsdatoer mv. og inviterer til en informationsaften.

Før skoleårets start
Børnene vil en aften i juni måned blive inviteret på skolen for at "prøve" at gå i en børnehaveklase.
Forældrene vil samme aften blive inviteret til en orientering om/drøftelse af forhold omkring skolen.

Ved skoleårets start
Børnene vil blive indskrevet i én klasse men på to forskellige hold. Børnene vil opleve at holdene skifter i løbet af året, nogle gange få elever, andre gange lidt flere, da vi på den måde bl.a. har en årgang, der kender hinanden rigtig godt og har mange legerelationer, så trivslen er i top.