MENU
Aula_close Layer 1
Engagement
Mobil menu

Uglebo

Uglebo

Indskolingen på Vinding Skole har til huse i et nyere byggeafsnit, som stod færdigt, da vi startede Helhedsskole og som nu er en fornuftig ramme om de aktiviteter, der her skal foregå.

Hvem er vi?

I Indskolingen stræber vi bl.a. efter

  • at børnene oplever mange måder at lære på og udfordres ved forskellige arbejdsformer
  • at børnene oplever at praktiske og musiske udtryksformer er væsentlige i både fritidsdel og skoledel
  • at børnene oplever sammenhæng mellem skole og fritidsordning på baggrund af afklarede fælles værdier og normer
  • at børnene får sociale kompetencer ved samvær og leg
  • at børnene får mulighed for selvvirksomhed og fordybelse

Desuden arbejder vi ud fra skolens værdier og læringssyn

Undervisning/læring

Hverdagen vil i væsentlig grad blive planlagt, så eleverne får lejlighed til selvvirksomhed og fordybelse samt musisk udfoldelse. Derfor reduceres lektionsopdelingen betydeligt til fordel for mere sammenhængende tid. Det enkelte årgangsteam bestående typisk af 4 lærere og 1-2  pædagoger vil løbende ændre elevernes planer i forhold til aktiviteter og hensigtsmæssig holddannelse.

Leg

Eleverne vil hver dag få mulighed for at lege i to perioder, samt hvor den enkelte lærer/pædagog vælger det i relation til det konkrete behov i dagsforløbet. Skolen bliver i den store legeperiode opdelt i forskellige legeområder inde og ude.

Mad og spisning

Det er vigtigt, at alle børn får noget at spise og drikke for at have energi til den lidt længere dag. Det tilrådes således at give børnene noget frugt eller andet sundt med til frikvarteret kl. 9.45

Kl. 11.45 holdes den egentlige spisepause i klassen med en af klassens lærere eller pædagoger, som vil sørge for at spisningen foregår under rolige former. Her bør børnene have en stor sund madpakke og kan benytte skolens mælke- eller madordning.

De børn som går i SFO får et lille måltid kl. 14.00 sammen med en pædagog, når skoledagen slutter.

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger er planlagt til primært at dreje sig om tilrettelæggelse og udførelse af aktiviteter, hvori indgår praktiske, musiske og socialpædagogiske mål, sproglig opmærksomhed og -formidling, fysisk udfoldelse, oplevelser og eksperimenter. Den enkelte pædagogs funktion i Helhedsskolen vil primært være forbundet med en årgang og det tilstræbes, at det enkelte barn får tilknytning til den samme pædagog både i skole- og fritidsdelen, så det oplever fælles værdier og normer for adfærd og samvær. Dette vil desuden give mulighed for, at handlinger i relation til mål for og krav til det enkelte barn også kan søges gennemført i SFO-delen.

Elever med særlige behov

Skolen har en afdeling af AKT centret i Uglebo for at yde støtte til elever med indlærings- og emotionelle problemer. Den nødvendige indsats overfor disse børn vil altid blive udformet i samarbejde med hjemmene. Centret har åbent i skolens åbningstid.