MENU
Aula_close Layer 1
Engagement
Mobil menu

Strategi mod mobning

Anti- mobbestrategi

Formål:

Formålet med denne strategi er, at sikre alle personer med tilknytning til Vinding Skole er bekendte med og forstår anti-mobbe strategien. At det er klart for alle, at der på skolen er en nul tolerance over for mobning, samt at personer ved, hvordan de skal forholde sig til mobning, uanset om de er elever, lærere, forældre eller på anden måde tilknyttet skolen. 

Mobning:

Det er vigtig at præcisere, hvad der menes med ”mobning”, således at det ikke forveksles med f.eks. konflikter. Håndtering af konflikter og voksenhjælp hertil, anses som en naturlig del af skolens dagligdag, hvorimod mobning ikke accepteres.

 

Definition af mobning:

Mobning er systematisk forfølgelse af en enkelt person, som gør at personen udelukkes fra fællesskaber. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre. Mobning sker ofte på et sted hvor personen er ”tvunget” til at opholde sig.

 

Kendetegn på mobning

 • Ofte et gruppefænomen (uhensigtsmæssig gruppe dynamik)
 • Et mønster, der gentager sig over tid (systematisk)
  • Aktivt ved synslig forfølgelse
  • Passivt ved udelukkelse
 • En ubalance i magtforholdet

 

Mobning på de sociale medier

Mobning på de sociale medier adskiller sig i princippet ikke fra ”almindelig” mobning. Men mobning på de sociale medier er grænseløse, kan foregå døgnet rundt og er svære at stoppe.

 

Ansvar:

Personalet:

 • I tilfælde af mobning følges skolens handlingsplan (Bilag)
   

Forældre

 • Hvis man bliver opmærksom på, at et barn bliver mobbet eller mobber andre, er man forpligtet til at kontakte skolen.
 • Man er desuden forpligtet til at deltage aktivt i det videre forløb som forældre til det involverede barn

Hvad kan forældre til det mobbede barn gøre for, at hjælpe til løsning af situationen:

 • Lyt til dit barns beskrivelse af situationen
 • Grib problemet an som noget der kan løses og som noget I sammen kan løse
 • Kontakt dit barns lærer / pædagog
 • Kontakt eventuelt skolens ledelse

 

Hvad kan forældre til den, der mobber, gøre for at hjælpe til løsning af situationen:

 • Lyt til dit barns beskrivelse af situationen
 • Gøre det klart for dit barn, at handlingen ikke er acceptabel. Få barnet til at føle sig ansvarlig
 • Fokuser på mobning og ikke på barnet. Det er ikke barnet, der er problemet, men selve mobningen, der er uacceptabelt
 • Kontakt dit barns lærer / pædagog
 • Kontakt eventuelt skolens ledelse

 

Elever:

 • Indbyd til det gode fælleskab og sørg for, at få alle med
 • Respekter hinandens forskelligheder og tal ordentligt til hinanden
 • Kontakt din lærer / pædagog hvis du føler dig mobbet eller ser andre blive mobbet

 

Skolebestyrelsen:

 • Sørg for, at Vinding Skole har den rette anti-mobbestrategi og trivselsprincipper
 • Sørg for, at Vinding Skole har den rette handlingsplan for løsning af mobning
 • Fører tilsyn med trivslen og udviklingen af mobning på skolen

 

Tilsyn:

 • Halvårlig fremlæggelse til skolebestyrelsen fra skolens ledelse med vurdering af generel udvikling i trivsel og overordnet gennemgang af de typer af mobning, som der har været i perioden siden sidste fremlæggelse. Herunder også hvor ofte handlingsplanen har været i brug, således at skolebestyrelsen får en overblik og kan bruge dette til vurdering af, om nye eller opdaterede tiltag er nødvendige
 • Årlig gennemgang af anti-mobbestrategi og trivselsprincipper i årshjulet
 • Opfølgning på forældre tilfredsheds undersøgelse og foretage de nødvendige handlinger jf. anti-mobbe strategi
 • Opfølgning på elev trivsel og foretage de nødvendige handlinger jf. trivsels strategi

   

  Næste revision:

  2. halvår 2020
Dokumenter

Bilag til Anti-mobbe strategi 2019

Shape Created with Sketch.