Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vinding skoles logo
Mobil menu

Strategi mod mobning

Anti- mobbestrategi

Formål

Formålet er, at der er en sammenhæng mellem læring og trivsel, hvorfor det er i alles interesse – elevernes, forældrenes og skolens – at der bliver ydet en fælles indsats for at fremme elevernes trivsel.

 

Målsætning

På Vinding Skole har vi nultolerance over for mobning. Vi ønsker at skabe trygge og tolerante fællesskaber for alle vores elever. 

 

Definition af mobning

Mobning ses som et gruppefænomen, der ikke kun involverer nogle enkelte, men som handler om de mønstre og dynamikker, som udspiller sig i grupper gentagne gange. Mobning er som oftest resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. 

 

Kendetegn på mobning

Det handler om gruppedynamik. Det handler ikke om onde børn, men om dårlige mønstre.  Alle elever og grupper kan være en del af et mobbemønster. Mobning er handlinger, der holder en eller flere elever udenfor fællesskabet, bevidst eller ubevidst. Vi tager udgangspunkt i DCUM’s 8 tegn på mobning.

 

 • Når drillerier ikke længere er for sjov
 • Når konflikter ikke længere kan løses
 • Når udstødelseshandlinger bliver systematiske
 • Når der er utryghed i fællesskabet
 • Når der er lav tolerancetærskel i fællesskabet
 • Når der er mangel på empati
 • Når der er magtubalance i fællesskabet
 • Når der er ensomme elever i fællesskabet

 

Skolens ansvar

 • Årgangsteamet udarbejder trivselshandleplaner for klasserne
 • Der undervises i digital dannelse, herunder emner som etik og god digital adfærd
 • Skolen arbejder med “Fri for mobberi”
 • Elevrådet inddrages i arbejdet med elevernes trivselsmålinger
 • Årgangsteamet/klasseteamet udarbejder handleplaner, når der opleves uhensigtsmæssige klassedynamikker. (DCUM skabelon)
 • Skolen orienterer klassens forældre, når der arbejdes med særlige trivselstiltag
 • Skolen informerer forældre om skolens princip for antimobning

 

Forældrenes ansvar

 • Forældre kontakter klasseteamet/kontaktlæreren, hvis man oplever sit barn være i mistrivsel
 • Forældre holder sig orienteret om deres børns brug af digitale medier og hjælper med at skabe trygge rammer i brugen og færden på sociale medier.
 • Forældre understøtter inkluderende fællesskaber derhjemme og er gode rollemodeller ved at sætte fokus på, at der skal være plads til forskellighed og motiverer deres barn til at interessere sig for alle børn i fællesskabet.

 

 

 

Udarbejdet: 29.02.24

Revisionsdato: 

Dato for næste revision: 

 

Dokumenter

Bilag til Anti-mobbe strategi 2019

Shape Created with Sketch.