MENU
Aula_close Layer 1
Engagement
Mobil menu

Grundoplysninger

Grundoplysninger

Adresse

Vinding Skole
Vindingvej 54A
7100 Vejle

Tlf. 7585 8033
E-mail: Vindingskole@vejle.dk
Web: http://www.vindingskole.dk

Skoleleder: Karen Buhl Johannsen
Viceskoleleder: Anna Grethe Bjerre
Afdelingsleder: Seka Fonsbøl
Ledende pædagog: Pia Lykke Graakjær

Formand for skolebestyrelsen: Susanne Søndergaard Pedersen

Klassetrin og spor på skolen

Skolen har ca. 560 elever fra 0. til 9. årgang
Vi har 2- 3 klasser på hver årgang

Typer af tilbud efter skoletid

Vinding Skoles SFO er fritidsordningen for 0. – 3. årgang.
SFO deler lokaler og fællesrum med indskolingen.

Jættebo er fritidsordningen for 4. – 6. årgang.
Jættebo har også en ungdomsklub for unge fra 7. årgang til 18. år
Jættebo har lokaler i Vindinggaard Center

Elever fra både Vinding Skole og Mølholm Skole går i Jættebo.