MENU
Aula_close Layer 1
Engagement
Mobil menu

Profil

Vinding Skole er en udviklingsorienteret skole med grund i gode traditioner.
En skole hvor værdierne engagement, dialog, ansvarlighed og fællesskab er nøgleord for vores daglige virke.  

Vinding Skole har mange indgangsvinkler til en god, tryg og varieret skoledag

 • Venskabsklasser, legepatrulje og adventurehold blandt andre …
 • En engageret og dedikeret medarbejderstab
 • Pædagoger på alle årgange
 • Et godt og forpligtende teamsamarbejde
 • Deltagelse i mange spændende udviklingsprojekter med andre aktører
 • Et godt samarbejde med bl.a. madordning i det lokale fællesskab med Vinding Idrætscenter
 • Bring Your own device – medbringelse af egen digital enhed fra 4. årgang har løftet den digitale læring på skolen ind i det nye årtusind.
 • Forældresamarbejdet er karakteriseret ved stor opbakning til skolen og en ligeværdig dialog mellem ansvarsbevidste og engagerede voksne.  

På en stentavle i skolens ældste bygning er indgraveret de ord, vi har skrevet ind som skolens mission.

Mission for Vinding Skole:
Barnets trang og skolens evne sætter her hinanden stævne, her skal flid og orden bo, her skal slægtens fremtid gro.

Vision for Vinding Skole:

Vi skaber mennesker der mestrer liv og læring.

Ambitionen for Vinding Skole:

Medarbejderne på Vinding Skole lever op til Vinding Skoles læringssyn, sætter skolens værdier højt (engagement, dialog, fællesskab, ansvarlighed), og yder deres bedste for et godt arbejdsmiljø.

Læring på Vinding Skole

På Vinding Skole forstår vi læring som den udvikling, der sker, når børn og unge erhverver viden og benytter denne i andre sammenhænge og dermed bliver i stand til at mestre livet.

Det forudsætter:

At børn, unge og voksne anerkendes og respekteres i de fællesskaber, de færdes i.

 • Derfor møder vi hver dag hinanden med åbenhed.
 • Vi er nysgerrige og tror på, at alle handler efter bedste evne.
 • Vi anerkender forskellighed og sætter alles kompetencer i spil.
 • Vi stiller krav til aktiv deltagelse i fællesskabet.


At børn og unge oplever passende forstyrrelse og har medansvar for egen læring.

 • Derfor differentierer vi og udfordrer ud fra den enkeltes udgangspunkt og niveau. Dette sikrer og kvalificerer vi i teamsamarbejdet og i samarbejdet med hjemmet.
 • Vi giver børn og unge medbestemmelse i forhold til deres egne læringsprocesser.
 • Vi holder individuelle samtaler og evaluerer med den enkelte.


At børn, unge og voksne er motiverede og engagerede i læring og udvikling.

 • Derfor varierer vi vores undervisning med forskellige læringsformer og metoder.
 • Vi inddrager børn og unges ideer og virkelighed i undervisningen.
 • Vi er tydelige voksne, der sørger for, at børn og unge kender forventninger og mål.
 • Vi giver børn og unge ansvar indenfor de satte rammer.
 • Vi arbejder kontinuerligt med at alle trives.
   

At børn og unge møder kompetente voksne i et inspirerede læringsmiljø.

 • Derfor engagerer vi os.
 • Vi vægter høj faglighed og lærer os nødvendige nutidige færdigheder.
 • Vi sørger for, at skolens lokaler indbyder til læring.