MENU
Aula_close Layer 1
Engagement
Mobil menu

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Skolens fysiske opbygning:

Højhuset, den store gule bygning er skolens ældste del. Her har mellemtrinnet og en årgang af udskolingen til huse ligesom der også er faglokaler.

Uglebo, bygget i slutningen af 70´erne med tilføjelse i 2002 er vores indskolingsafsnit med plads til 12 klasser og SFO.

Oxford, ligeledes bygget i 70´erne, er vort udskolingsafsnit.

Særlige faciliteter på skolen:

Fagfløj med naturfag, sløjd og musik. Teatersal og en sportshal i nær tilknytning til skolen.

Undervisningslokalernes indretning:

Alle klasser har eget hjemlokale, derudover er der grupperum knyttet til hver årgang. I alle klasselokaler er der strømstik til alle elevpladserne, så børnene kan tilkoble deres elektroniske enhed.

Faglokalerne er velindrettede og med en del udstyr

Elevernes skolemøbler

Beskrivelse af elevernes skolemøbler og de ergonomiske forhold:

Alle skolemøbler er købt efter 1999. Der er indstillingsmuligheder på stole og borde, der dog for nogles vedkommende kræver brug af værktøj. 

Skolevejens trafiksikkerhed

Vi anbefaler, at flest mulige børn cykler eller går til skole.

Hvis man er nødt til at køre sit barn til skole, er der afsætningsplads ud for Uglebo, hvor man ikke kan parkere, men kun må holde midlertidigt. Efter afsætningen køres videre op mod hallen, hvor der kan vendes. En anden afsætningsmulighed er ved hallen, hvor der er mulighed for parkering.