Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vinding skoles logo
Mobil menu

Højhus

Højhuset

Højhuset på Vinding Skole har til huse i den ældste bygning på skolen. Bygningen er blevet gennemgribende renoveret i 2011, så den fremstår lys, venlig og tidssvarende.

Hvem er vi?

På mellemtrinnet arbejder vi ud fra de tre overordnede mål i Skolereformen og Skolen i Bevægelses principper.

  • Skolens opgave er at bevæge og at bevæge sig – for at sikre optimale udviklings- og læringsbetingelser

  • Skolen sikrer at alle børn og unge møder nærværende voksne – hver dag

  • Skolen danner mennesker der mestrer liv og læring

  • Skolen bygger på elevernes mod på og lyst til læring

  • Skolen udvikler fleksible og innovative organisationsformer

  • Skolen er en del af samfundet – samfundet er en del af skolen

Desuden arbejder vi ud fra skolens værdier og læringssyn

Undervisning/læring

Hverdagen vil i væsentlig grad blive planlagt, så eleverne får lejlighed til at benytte forskellige læringsformer. I mellemtrinnet har vi indført BOYD – bring your own device, der gør det muligt at benytte de digitale læringsplatforme, hvorfor meget at målfastsættelse, undervisning og evalueringer er digitale.

Det enkelte årgangsteam består af typisk af 4 lærere og 1 pædagog. Der ud over vil børnene møde faglærere, der kommer fra andre steder i huset.

Mad og spisning

Det er vigtigt, at alle børn får noget at spise og drikke for at have energi til den lidt længere dag. Vi tilråder at også de større børn i 4. – 6. årgang får noget frugt eller andet sundt med til frikvarteret kl. 9.45

kl. 11.45 holdes den egentlige spisepause i klassen med en af klassens lærere eller pædagoger, som vil sørge for at spisningen foregår under rolige former. Her bør børnene have en stor sund madpakke og de kan benytte skolens mælkeordning. Det er også muligt at købe sig til et sundt måltid i Vinding Idrætscenter for rimelige priser.

Efter spisningen skal alle elever ud og bevæge sig i skolegården.

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger er planlagt til primært at dreje sig om tilrettelæggelse og udførelse af aktiviteter, hvori indgår praktiske, musiske og socialpædagogiske mål. Den enkelte pædagogs funktion i mellemtrinnet vil primært være forbundet med en årgang

Elever med særlige behov

Skolen har en afdeling af AKT centret i Højhuset for at yde støtte til elever med indlærings- og emotionelle problemer. Den nødvendige indsats overfor disse børn vil altid blive udformet i samarbejde med hjemmene. Centret har åbent i skolens åbningstid.