MENU
Aula_close Layer 1
Engagement
Mobil menu

Ordensregler

Ordensregler Vinding Skole

 1. Trafikforhold.
 • Alle børn opfordres til at cykle eller gå i skole. Det er vigtigt at overholde færdselsreglerne og vise hensyn ved at være opmærksom på de andre cyklister, holde til højre på cykelstien og ikke cykle flere ved siden af hinanden.
 • Cyklister tilhørende Uglebo stiller cyklen foran Uglebo og alle andre bag Højhuset.
 • Samme regler er gældende for (el)løbehjul mv.

 

 1. Fravær og fritagelser.
 • Ved fravær sendes besked via widget ”Fravær-forældreindberetning” i Aula, alternativt direkte besked til klasselederen via beskedsystemet.
 • Fravær > 2 dage kræver udfyldelse af fraværsseddel, som skal godkendes af skolens ledelse.
 • Længerevarende fritagelse for undervisning kan undtagelsesvist gives efter aftale med skolelederen. Forældrene har ansvaret for undervisningen i den pågældende periode.
 • Fritagelse for idræt gives kun efter skriftlig henvendelse fra hjemmet. I så fald vil det kun gælde den praktiske del, og der forventes tilstedeværelse af den fritagne elev.
 • Elever med fodvorter og fodsvamp skal bære badesandaler i badet.

 

 1. Tyveri.
 • Skolen påtager ikke ansvar for elevernes ejendele. Medbragte genstande og penge er således på eget ansvar. Cykler henstilles aflåst i anvist område.

 

 1. Mad og drikke.
 • I dagligdagen er det ikke tilladt at medbringe usunde mad- og drikkevarer (f.eks. slik, chips, sukkerholdige drikke).
 • Brydes skolen kost- og sundhedspolitik konfiskeres de pågældende mad- og drikkevarer.

 

 1. Spisepause.
 • Eleverne spiser i klasserne. Elever i Oxford må forlade skolen i spisepausen for at spise hjemme eller i Vinding Idrætscenter. Stisystem eller fortov skal anvendes. Misbrug af ordningen medfører inddragelse af adgang til at forlade skolens område for den pågældende elev.
 1. Rygning/snus.
 • Lovmæssigt ryge- og snusforbud på skolen. Overtrædelse medfører kontakt til hjemmet med henblik på at søge lovkravet efterlevet.

 

 1. Mobiltelefoner og computere:

UGLEBO:

 • I skoletiden er det ikke tilladt at bruge mobiltelefon. De må gerne medbringes, men de skal være slukkede og forblive i tasken. Overtrædelse medfører inddragelse og aflevering af telefon på kontoret, hvor den kan afhentes næste dag ved skoledagens ophør senest fredag. Forældre orienteres herom.
 • I Uglebo er der et computerrum. Må kun benyttes ved tilstedeværelse af pædagog eller lærer. Ingen medbragt mad- eller drikkevarer. Man må ikke flytte rundt på computerne eller dreje skærmene. Man skal logge af, når computeren forlades.
 • I SFO tiden kan elever efter aftale med en voksen få lov til at anvende mobiltelefonen.

HØJHUSET:

 • Mobiltelefoner må medbringes og benyttes på skolen på eget ansvar, men der er forskellige regler for brug i de forskellige årgange

afhængig af den aftale, der kan administreres af den enkelte klasse og dermed indgås med lærerne.

 • I timerne må den kun bruges efter aftale med læreren.
 • Helt generelt må der ikke tages i billeder, ingen mobning, og musik høres med høretelefoner. Man må ringe til sine forældre, og SMSer til venner skrives i en god tone.
 • Overtrædelse medfører inddragelse til næste dag til skoledagens ophør, og forældre orienteres herom.
 • Egne computere må bruges som led i undervisning. Ingen sider om porno, racisme eller vold må fremsøges.

OXFORD:

 • Mobiltelefoner må medbringes og benyttes på skolen på eget ansvar.
 • Mobiltelefoner afleveres i mobilkasserne om morgenen. I skoletid må de kun bruges i spisepausen, medmindre andet er aftalt. Herefter lægges de tilbage i mobilkasserne.
 • Helt generelt må der ikke tages i billeder, ingen mobning, og musik høres med høretelefoner. Man må ringe til sine forældre, og SMSer til venner skrives i en god tone.
 • Overtrædelse medfører inddragelse indtil skoledagens ophør.
 • Egne computere må bruges som led i undervisning. Ingen sider om porno, racisme eller vold må fremsøges.