MENU
Aula_close Layer 1
Engagement

Ordensregler

Ordensregler Vinding Skole

Om mobiltelefoner

For Uglebo er følgende gældende:

For at beskytte mod SMS – mobning og misbrug af mobiltelefonernes kamerafunktioner er det forbudt at bruge mobiltelefon i skoletiden med mindre telefonen bruges som led i undervisningen efter aftale med læreren. Evt. medbragte mobiltelefoner skal være slukkede og forblive i skoletaskerne. Ved overtrædelse af reglen inddrages telefonen og afleveres på kontoret, hvor den kan afhentes næste dag ved skoletidens ophør, dog senest fredag.

Elever, der har brug for at telefonere i skoletiden, kan låne telefon på kontoret.

For Højhuset er følgende gældende:

 • Hvor må mobiltelefoner bruges?
  - i Højhusets område (4. 5. og 6. klasses gang)
 • Hvornår må de bruges?
  - I frikvartererne og efter aftale med lærerne i timerne.
  - efter skoletid må telefonen kun bruges uden for skolen
 • Hvordan må de bruges?
  - i frikvartererne må man bruge sin telefon til at smsé sødt med venner, ringe til sine forældre/venner og høre musik med høretelefoner på.
  - i timerne må man kun bruge den efter aftale med lærer
 • Regler
  ingen billeder, ingen mobning.
 • Hvad hvis reglerne ikke bliver overholdt?
  - Man får sin telefon taget til næste dag efter skoletid og der bliver givet besked til forældre.
 • Mobiltelefoner medbringes og benyttes på skolen på eget ansvar

For Oxford er følgende gældende:

Idet brugen af mobiltelefoner bliver en større og større del af undervisningen og et redskab for eleverne til at løse opgaver, vil elevrådet foreslå flg. regler for brug af mobiltelefoner i undervisningen i Oxford.

 • Mobiltelefonen må bruges som et redskab i alle lektioner med mindre andet er aftalt med læreren.
 • Den skal være på lydløs og uden vibratorfunktion.
 • Eleverne skal tage ansvar for egen læring, og bruge telefonen til skolerelaterede ting og ikke facebook, sms osv. i timerne.
 • Hvis telefonen ringer eller forstyrrer undervisning kan den tages af læreren, og udleveres efter dagens afslutning.

Om slik og sodavand

Skolen ønsker at støtte gode kostvaner. Det betyder:

 • At slik og sodavand m. v. kun indtages ved særlige lejligheder, hvorfor børn ikke må medbringe slik og sodavand i dagligdagen.

Om spisepausen

Eleverne spiser i klasserne efter evt. indkøb i skoleboden. 7., 8.-9. kl. må forlade skolen i spisepausen for at spise hjemme eller i Vinding Idræts Center. Det er et krav, at stisystemet eller fortovet anvendes. Misbrug af ordningen medfører at den enkelte elev får inddraget adgangen til at forlade skolens område.

Om rygning

Ifølge lov er det forbudt elever at ryge på skoler. Overtrædelse af rygeforbudet vil blive fulgt op af kontakt til hjemmet med henblik på at søge lovkravet efterlevet

Om forsømmelser og fritagelser

Har en elev forsømt undervisningen, skal hjemmet meddele årsagen skriftligt. Ved længere tids forsømmelse underrettes skolen senest 4. dagen.

Fritagelse for undervisningen i længere tid kan undtagelsesvis gives efter aftale med skolelederen. Forældrene påtager sig ansvaret for undervisningen i den pågældende periode.

Fritagelse for idræt og svømning gives kun efter skriftlig henvendelse fra hjemmet. Henvendelser om fritagelser bedes begrænset mest muligt.

Såfremt fritagelsen skal strække sig over mere end 4 uger, kræves normalt en lægeattest.

Elever med fodvorter eller fodsvamp må ikke bade eller svømme

Elever, der fritages for bad eller svømning, skal overvære undervisningen.

Om tyveri

Skolen påtager sig ikke ansvar for elevernes ejendele. Tag derfor ikke penge eller værdigenstande med i skole. Cykler henstilles aflåst på anvist område.

Om trafikforhold

Alle børn opfordres så vidt muligt til at cykle eller gå i skole. Undervejs på cykelstien er det vigtigt at være opmærksom på de andre cyklister, at holde til højre og ikke køre flere ved siden af hinanden. I det hele taget er det vigtigt at overholde færdselsreglerne og vise hensyn.

Cyklister, der hører til Uglebo, parkerer foran Uglebo og alle andre bag Højhuset.

Om computere

 • Maskinerne må kun benyttes, når du er logget ind med eget brugernavn
 • Der må ikke spilles på nettet
 • Ingen sider med porno, vold eller racisme
 • Ingen MSN eller chat
 • Ingen form for drikkevarer eller mad ved computerne
 • Computerne må ikke flyttes eller drejes
 • Bordene må ikke anvendes som siddeplads
 • Når maskinen forlades, skal der (som hovedregel) logges af og slukkes
 • Der ryddes op på arbejdspladsen – husk også omkring printeren
 • Kun maskiner mærket ”spil” må benyttes i pauserne (også til spil)

Den enkelte afdeling og klasse udarbejder løbende detailregler om konkrete forhold

 

 

Ordensregler opdateret marts 2015