MENU
Aula_close Layer 1
Engagement
Mobil menu

Vision og Læring

Læring på Vinding Skole

På Vinding Skole forstår vi læring som den udvikling, der sker, når børn og unge erhverver viden, benytter denne i andre sammenhænge og dermed bliver i stand til at mestre livet.

Det forudsætter:

 • At børn, unge og voksne anerkendes og respekteres i de fællesskaber, de færdes i.
  • Derfor møder vi hver dag hinanden med åbenhed.
  • Vi er nysgerrige og tror på, at alle handler efter bedste evne.
  • Vi anerkender forskellighed og sætter alles kompetencer i spil.
  • Vi stiller krav til aktiv deltagelse i fællesskabet.
    
 • At børn og unge oplever passende forstyrrelse og har medansvar for egen læring.
  • Derfor differentierer vi og udfordrer ud fra den enkeltes udgangspunkt og niveau. Dette sikrer og kvalificerer vi i teamsamarbejdet og i samarbejdet med hjemmet.
  • Vi giver børn og unge medbestemmelse i forhold til deres egne læringsprocesser.
  • Vi holder individuelle samtaler og evaluerer med den enkelte.
    
 • At børn, unge og voksne er motiverede og engagerede i læring og udvikling.
  • Derfor varierer vi vores undervisning med forskellige læringsformer og metoder.
  • Vi inddrager børn og unges ideer og virkelighed i undervisningen.
  • Vi er tydelige voksne, der sørger for, at børn og unge kender forventninger og mål.
  • Vi giver børn og unge ansvar indenfor de satte rammer.
  • Vi arbejder kontinuerligt med at alle trives.
    
 • At børn og unge møder kompetente voksne i et inspirerede læringsmiljø.
  • Derfor engagerer vi os.
  • Vi vægter høj faglighed og lærer os nødvendige nutidige færdigheder.
  • Vi sørger for, at skolens lokaler indbyder til læring.